Privacy

Digitaal dossier

Uw gegevens worden in een heel goed beveiligd digitaal dossier bewaard.  Uw digitale dossier is alleen toegankelijk voor de behandelaar en voor de waarnemend- of medebehandelaar. U krijgt ook inzage in uw eigen dossier.

Na afsluiten van de behandeling wordt het dossier nog 20 jaar bewaard, tenzij u (schriftelijk) aangeeft dat u het dossier wilt laten vernietigen. 

Regels over het bewaren van gegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.


Beroepsgeheim

Het is belangrijk dat u weet dat wat u deelt, strikt vertrouwelijk is. Zonder uw mondelinge of schriftelijke toestemming zullen geen gegevens aan anderen worden verstrekt. Wilt u meer weten hierover, bijvoorbeeld hoe het zit met het informeren van uw huisarts of bedrijfsarts? Lees hier dan verder.


Zelf informatie uit uw dossier delen?

Soms hebben cliënten zelf de vraag of er informatie uit het dossier naar derden mag. Bijvoorbeeld omdat ze hopen hiermee eerder een eigen woning te krijgen, geld terug te krijgen voor een studie die niet is afgerond, nog niet te hoeven solliciteren, een rechtszaak te zullen winnen. Hoe belangrijk deze vragen ook zijn, in de meeste gevallen zal de psycholoog geen informatie verstrekken. De psycholoog moet namelijk uw belang voor een goede behandeling voorop stellen, en dat kan strijdig zijn met het behartigen van andere belangen, bijvoorbeeld financiële of juridische belangen. Wel kan de psycholoog bijvoorbeeld bevestigen dat u onder behandeling bent en voor welke klachten. Ook staat het u vrij om het behandelplan, waarvan u een kopie krijgt, zelf te gebruiken zoals u wilt. Het is wel verstandig om dit in overleg te doen. Kunt u alle gevolgen overzien die het delen van de informatie kan hebben? Weet u zeker dat de informatie bij een derde vertrouwelijk behandeld zal worden?


Veilig communiceren

Cliënten kunnen contact zoeken met de hulpverlener door te bellen. Soms ook sturen ze een mail naar de praktijk of appen ze . Het is goed om te weten dat mailen en appen geen beveiligde vormen van communicatie zijn. Beveiligd communiceren is wel mogelijk bij Ymotion. Dit kan via het e-mail adres dat de hulpverleners van 1nP hebben.  Heeft u hier vragen over? Stel die dan gerust aan uw hulpverlener


Meer weten?

Op de site van 1nP kunt u meer lezen over de bescherming van uw gegevens: Privacy – 1np.nl