Privacy

Privacystatement

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Ymotion psychologenpraktijk met informatie over personen omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

Bewaren van gegevens

Uw gegevens worden in een heel goed beveiligd digitaal dossier bewaard.  Voor cliënten die zijn ingeschreven bij 1nP worden de dossier in het systeem van deze organisatie bewaard.  Ymotion gebruikt hiervoor Praktijkdata. Dit systeem  is op maat gemaakt ter ondersteuning van psychologen en therapeuten werkzaam in de Basis GGZ, Specialistische GGZ en Jeugdzorg. Met Praktijkdata worden alle benodigde gegevens van cliënten geregistreerd,  dossiers bijgehouden, ROM metingen uitgevoerd en facturen verzonden. Uw digitale dossier is alleen toegankelijk voor de behandelaar.

Na afsluiten van de behandeling wordt het dossier nog 20 jaar bewaard, tenzij u (schriftelijk) aangeeft dat u het dossier wilt laten vernietigen. U heeft overigens recht op inzage in uw eigen dossier.

Regels over het bewaren van gegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.


Beroepsgeheim

Het is belangrijk dat u weet dat wat u deelt, strikt vertrouwelijk is. Zonder uw mondelinge of schriftelijke toestemming zullen geen gegevens aan anderen worden verstrekt. Wilt u meer weten hierover, bijvoorbeeld hoe het zit met het informeren van uw huisarts of bedrijfsarts? Lees hier dan verder.


Zelf informatie uit uw dossier delen?

Soms hebben cliënten zelf de vraag of er informatie uit het dossier naar derden mag. Bijvoorbeeld omdat ze hopen hiermee eerder een eigen woning te krijgen, geld terug te krijgen voor een studie die niet is afgerond, nog niet te hoeven solliciteren, een rechtszaak te zullen winnen. Hoe belangrijk deze vragen ook zijn, in de meeste gevallen zal de psycholoog geen informatie verstrekken. De psycholoog moet namelijk uw belang voor een goede behandeling voorop stellen, en dat kan strijdig zijn met het behartigen van andere belangen, bijvoorbeeld financiële of juridische belangen. Wel kan de psycholoog bijvoorbeeld bevestigen dat u onder behandeling bent en voor welke klachten. Ook staat het u vrij om het behandelplan, waarvan u een kopie krijgt, zelf te gebruiken zoals u wilt. Het is wel verstandig om dit in overleg te doen. Kunt u alle gevolgen overzien die het delen van de informatie kan hebben? Weet u zeker dat de informatie bij een derde vertrouwelijk behandeld zal worden?


Veilig communiceren

Cliënten kunnen contact zoeken met de hulpverlener door te bellen. Soms ook sturen ze een mail naar de praktijk of appen ze . Het is goed om te weten dat mailen en appen geen beveiligde vormen van communicatie zijn. Beveiligd communiceren is wel mogelijk bij Ymotion. Dit kan via Praktijkdata, de software die wordt gebruik voor de Basis GGZ, of via het e-mail adres dat de hulpverleners van 1nP hebben.  Heeft u hier vragen over? Stel die dan gerust aan uw hulpverlener


Gegevens die anoniem worden gedeeld met derden

Sommige gegevens uit uw dossier worden wel anoniem gestuurd naar ‘derden’, namelijk naar DIS.  Naar DIS (Het landelijke DBC-Informatiesysteem) gaat verplicht  informatie van zorgverleners over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. Er worden geen persoonsgegevens mee gestuurd,  zoals naam, adres en woonplaats.  Uitzondering zijn de eerste vier cijfers van de postcode, de landcode, het geboortejaar en het geslacht. Patiëntgegevens moeten gepseudonimiseerd worden aangeleverd: de gegevens worden omgezet naar een niet tot de persoon herleidbare unieke code.  Ook wordt er geen informatie over de diagnose mee gestuurd. Meer details kunt u hier vinden.

Als u er bezwaar tegen heeft dat de gegevens aan DIS worden doorgegeven, kunt u dit aangeven.