Verwijsbrief

De verwijzing moet aan een aantal wettelijke regels voldoen. Anders mag de patiënt helaas niet in behandeling worden genomen. Er moet onder meer worden aangegeven:

  • Datum verwijzing
  • Of het gaat om verwijzing naar de Basis of Specialistische  GGZ
  • NAW gegevens cliënt en BSN
  • Huisartsgegevens
  • Persoonlijke AGB-code van de verwijzende arts (dus niet van de praktijk)
  • Van welke psychische stoornis vermoedelijk sprake is (classificatie is niet nodig, omschrijving is voldoende)
  • Handtekening en/of stempel