Procedure

Als de patiënten een verwijsbrief hebben, kunnen ze zelf telefonisch contact opnemen met de praktijk (06-40714073). Als ze de voicemail inspreken, worden ze zo snel mogelijk terug gebeld (meestal op de dag zelf, in enkele gevallen de dag erop). Er wordt dan een afspraak op een zo kort mogelijke termijn gemaakt voor een eerste gesprek. Helaas is er doorgaans sprake van een wachttijd. Contact via e-mail is niet mogelijk.