Welkom

Welkom op de site van Ymotion psychologenpraktijk. De praktijk bestaat sinds 2004 en is sinds 2008 in Bruchterveld gevestigd.

Ons uitgangspunt  is dat ieder mens in zijn leven tegen problemen kan aanlopen die te ingewikkeld zijn om alleen op te lossen en dat ieder mens psychische klachten kan krijgen waarvoor behandeling nodig is. Soms zijn enkele gesprekken waarin de problemen en oplossingen in kaart worden gebracht, voldoende. Een andere keer is er uitgebreid onderzoek nodig of heeft een goede behandeling een jaar of zelfs langer nodig.  Ieder mens is anders en heeft ook andere wensen en verwachtingen, mogelijkheden en onmogelijkheden.  Tegelijkertijd is er inmiddels veel kennis uit de wetenschap over klachten die mensen gemeen hebben en welke stappen er dan gezet moeten worden om die zo goed mogelijk te verminderen of doen verdwijnen. Er wordt dus gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen en stappenplannen, maar tegelijkertijd worden er aanpassingen gemaakt en is er dus sprake van maatwerk.

Onze missie is om mensen met uiteenlopende klachten en problemen zo dicht mogelijk in de buurt, passende en goede hulp te bieden. Zo kort als kan, maar ook zo lang als nodig is. Om dat mogelijk te maken wordt er in de praktijk nauw samengewerkt door verschillende hulpverleners, met ieder een eigen achtergrond, opleiding en expertises.  Die samenwerking is haalbaar doordat deze hulpverleners allen zijn aangesloten bij 1Np, een landelijk netwerk van 600 hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.

Volwassenen en ouderen met verschillende psychische klachten en problemen kunnen  terecht bij Ymotion. Dat kunnen klachten en problemen zijn die nog niet zo lang bestaan of niet zo ernstig zijn.  Maar ook mensen met klachten en problemen die al langer bestaan of die hun leven heel negatief beïnvloeden, kunnen er terecht.  Het kan bijvoorbeeld gaan om stressklachten (overspannenheid of burnout), angstklachten (paniek, faalangst, angst in contact met andere mensen),  somberheid of lusteloosheid, problemen met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen,  problemen rondom eten en gewicht, onbegrepen lichamelijke klachten, gebrek aan zelfvertrouwen,  relatieproblemen, seksuele problemen,  werk of studieproblemen en problemen die te maken hebben met een zekere levensfase, zoals zelfstandig gaan wonen, pensionering of ouder worden. Ook jongeren vanaf 13 jaar kunnen bij Ymotion terecht, maar deze behandeling wordt niet meer vergoed!

Bij Ymotion zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Dat kan  cognitieve gedragstherapie zijn, EMDR,  mindfulness, relatiegesprekken of e-health.

Wilt u zich aanmelden? Hier staat welke stap u dan eerst moet zetten en hoe u contact kunt opnemen. Ook is er te vinden wat u van het eerste gesprek kunt verwachten.  Twijfelt u nog of u een afspraak wilt maken maar wilt u wel iets aan uw klachten en problemen doen? Lees hier dan verder .

Wilt u patiënten verwijzen? Meer informatie vindt u hier.

Nog andere informatie nodig dan hier te vinden is? Stel uw vraag aan de behandelaar. Ook op de site van de LVVP is veel na te lezen:  https://www.lvvp.info/voor-clienten