Eerste gesprek

In het eerste gesprek wordt samen met u na gegaan wat de klachten en problemen zijn.  Ook wordt er gevraagd naar belangrijke zaken uit uw voorgeschiedenis, wat uw dagbesteding is, welke mensen voor u belangrijk zijn, uw lichamelijke gezondheid,  gebruik van medicijnen en middelen en natuurlijk wat u graag wilt bereiken door de behandeling. Dat alles is bedoeld om beter te begrijpen wat er aan de hand is en waardoor de problemen en klachten zijn ontstaan, en zo wat de beste manier kan zijn om ze aan te pakken. Soms zijn hiervoor twee gesprekken nodig.  Ook zal u worden gevraagd via internet een vragenlijst in te vullen.  Dat is een klachtenlijst die beeld geeft van hoe u op dit moment in uw vel zit. Aan het einde van de behandeling wordt die lijst opnieuw afgenomen om te kijken hoe het op dat moment met u gaat. Natuurlijk wordt dat ook in het eindgesprek besproken. De lijst geeft hiervan meestal  bevestiging, maar soms ook belangrijke extra informatie.  Als u wat langer in behandeling bent, krijgt u ook tussendoor nog de uitnodiging om de lijst in te vullen, in elk geval elke  drie maanden.  Dit geeft een beeld van de voortgang en het resultaat van de behandeling. Uiteraard  zijn zowel de afname van de lijst als de uitslag goed beveiligd.  

De klachten, hoe ze zijn ontstaan en wat de aanpak is, wordt kort beschreven in het zogenaamde behandelplan. Dit krijgt u in het eerstvolgende gesprek te lezen. Als u het ermee eens bent, kan de behandeling beginnen. Na het gesprek gaat er ook een brief naar uw verwijzer als u hiervoor toestemming geeft. Als uit de intake blijkt dat uw klachten beter elders behandeld kunnen worden, zal met u en in overleg met de huisarts worden gekeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.