Dit wordt niet meer vergoed!

De behandeling van jongeren onder de 18 wordt niet vergoed, omdat Ymotion geen contracten hiervoor heeft afgesloten met de gemeentes. Behandeling van patiënten wordt verder alleen vergoed als er sprake is van een binnen de DSM-V te rubriceren psychische stoornis. Ook is een aantal stoornissen uitgesloten van vergoeding.  Uiteraard zijn patiënten hier ook in die gevallen welkom, maar ze moeten de behandeling dan helaas wel zelf betalen. Het gaat om:

  • Relatietherapie, tenzij een van de partners een depressie heeft en de relatieproblemen hierbij ene rol spelen
  • Geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik door gz-psychologen (wel door huisartsen)
  • Aanpassingsstoornissen, met uitzondering van aanpassingsstoornissen die het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling
  • Enkelvoudige fobieën, delier  en een aantal seksuele stoornissen
  • Primaire slaapstoornissen