Dit wordt niet meer vergoed!

Ymotion is aangesloten bij 1nP. Zorg via 1nP voor volwassenen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling van jongeren onder de 18 wordt niet vergoed.  Behandeling van patiënten wordt verder alleen vergoed als er sprake is van een binnen de DSM-V te rubriceren psychische stoornis. Ook is een aantal stoornissen uitgesloten van vergoeding.  Het gaat om:

  • Relatietherapie, tenzij een van de partners een depressie heeft en de relatieproblemen hierbij ene rol spelen
  • Geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik door gz-psychologen (wel door huisartsen)
  • Aanpassingsstoornissen, met uitzondering van aanpassingsstoornissen die het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling
  • Enkelvoudige fobieën, delier  en een aantal seksuele stoornissen
  • Primaire slaapstoornissen