Behandelingen

Als u bij een hulpverlener van Ymotion gesprekken krijgt, kunnen die binnen de Basis GGZ plaatsvinden of binnen de Specialistische GGZ.  De Basis GGZ  is voor mensen die lichte tot matige klachten hebben.  De Specialistische GGZ  is voor mensen met meer complexe en ernstige klachten en problemen.  Uw huisarts geeft op de verwijsbrief aan wat nodig is. Zowel binnen de Basis GGZ als Specialistische GGZ zijn er verschillende vormen van behandeling mogelijk.