Wie kan verwezen worden?

Patiënten met uiteenlopende psychische klachten en problemen kunnen naar Ymotion worden verwezen voor behandeling. Het kan bijvoorbeeld gaan om overspannenheid of burnout, angststoornissen, stemmingsstoornissen, gecompliceerde rouw, eetstoornissen, problemen rondom het zelfbeeld, onbegrepen lichamelijke klachten, relatieproblemen en levensfaseproblematiek. Ook als er sprake is van meerdere stoornissen of comorbiditeit met (milde)persoonlijkheidsproblemen, is verwijzing mogelijk. Jongeren vanaf 13 jaar kunnen ook in de praktijk terecht.  Bijvoorbeeld bij eet- of slaapproblemen, somberheid, angst of gebrek aan zelfvertrouwen. Er zijn echter vanwege ingewikkelde en beperkende regelgeving, geen contracten afgesloten met de gemeentes. De zorg wordt dus helaas niet vergoed!

Er zijn enkele problemen en stoornissen waarbij Ymotion niet de aangewezen praktijk voor behandeling is, namelijk:

  • Psychotische stoornissen.
  • Suïcidaliteit (niet enkel de gedachte eraan maar ook de intentie).
  • Afhankelijkheid of misbruik van alcohol, medicatie of drugs.
  • Relatieproblemen waarbij sprake is van huiselijk geweld.
  • Ernstige persoonlijkheidstoornissen (met name antisociale en borderline stoornis) in combinatie met andere stoornissen en/of veel sociale problemen, waarbij de noodzaak tot crisisopvang te verwachten is.
  • Specifieke en complexe stoornissen in de kindertijd of bij ouderen, zoals bijvoorbeeld autisme of dementie.