Privacy

Het is belangrijk dat u weet dat wat u deelt, strikt vertrouwelijk is. Zonder uw mondelinge of schriftelijke toestemming zullen geen gegevens aan anderen worden verstrekt.  Deze regel is vastgelegd in onder meer de wet WGBO (zie hier) waaraan iedere hulpverlener zich met houden en in de Beroepscode van psychologen.  Er zijn strikte regels over de uitzonderingen. Bijvoorbeeld dat iemand in acuut gevaar is,  er geen andere manieren zijn om dit gevaar – in overleg met de cliënt – af te wenden en als door het inlichten van derden dit gevaar wél kan worden afgewend.

Die regels gelden ook voor contact met uw huisarts. Als u bent verwezen, wordt uw verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht van de conclusies van de eerste gesprekken, het behandelplan en het resultaat van de gesprekken. U mag er van uit gaan dat alleen relevante informatie wordt gedeeld, dus zo kort als kan en zo uitgebreid als nodig is. Dit wordt van tevoren ook precies besproken, u kunt de brief ook lezen als u wilt. Uitzondering is als uw huisarts direct betrokken is bij de behandeling, bijvoorbeeld als hij of zij medicatie voorschrijft of steunende gesprekken geeft. In dat geval is toestemming voor het delen van informatie niet nodig. Maar uiteraard zal ook dan eerst met u worden overlegd of – en zo ja welke – informatie mag worden gedeeld.

Als een bedrijfsarts graag informatie wil, moet deze schriftelijk aangeven welke vragen beantwoord moeten worden. De vragen worden ook schriftelijk beantwoord, en de brief wordt eerst met u doorgenomen.