Vakantie en waarneming

U zult er uiteraard tijdig van op de hoogte worden gebracht wanneer uw hulpverlener vakantie heeft. Ook op deze pagina zullen vakanties worden aangekondigd.

Als uw hulpverlener op vakantie is, wordt er waarneming geregeld. Dat betekent niet dat gesprekken automatisch bij een andere hulpverlener doorlopen, maar wel dat u in geval van nood een andere hulpverlener kunt bellen. Deze zal dan beoordelen of er een gesprek nodig is.

Uiteraard geldt de waarneming binnen de gebruikelijk openingstijden van de praktijk. Houdt er rekening mee dat uw mailtje of telefoontje niet direct wordt beantwoord.


De eerstkomende vakantie van Jonette Vochteloo is van 29 juni tot en met 19 juli. In geval van crisis wordt er waargenomen door Gertie Botter, 06-38926440

De eerstkomende vakantie van Gertie Botter is van 24 juli tot 17 augustus. Er wordt waargenomen door Jonette Vochteloo, 06-40714073.