Visitatie

In 2016 is Ymotion gevisiteerd door de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten).  De vereniging heeft een eigen kwaliteitsbeleid en heeft duidelijke kwaliteitscriteria opgesteld voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. In die kwaliteitscriteria heeft de LVVP alle wet- en regelgeving vervat die van belang is voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. Dat geldt voor relevante bepalingen uit onder meer de beroepscode voor psychologen, de beroepscode voor psychotherapeuten, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens. Eens in de vijf jaar wordt door twee  speciaal hiertoe opgeleide hulpverleners en leden van de vereniging gekeken of een praktijk aan de opgestelde kwaliteitseisen voldoet.  Als dat zo is, krijgt de praktijk een certificaat hiervoor en kan dit door onderstaand logo ook kenbaar worden gemaakt.