Vergoeding

Ymotion is aangesloten bij 1nP, een landelijke netwerkorganisatie in de GGZ. 1nP heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt rondom de vergoeding. U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ en in de Specialistische GGZ, mits u hiervoor een juiste verwijzing heeft van uw huisarts.  Uw huisarts is op de hoogte van de regels die hiervoor gelden.  Niet de behandeling van alle klachten en problemen wordt vergoed en daar moeten zowel verwijzers als behandelaren zich aan houden.  Lees hier meer erover. Ook zijn er regels wat de verwijsbrief betreft. Meer hierover leest u hier.

Houdt rekening met het verplicht eigen risico.  Deze kosten betaalt u aan uw zorgverzekeraar. U krijgt hiervoor pas de rekening als de behandeling is afgesloten.