Vergoeding

Juiste verwijzing

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ en in de Specialistische GGZ, mits u hiervoor een juiste verwijzing heeft van uw huisarts.  Uw huisarts is op de hoogte van de regels die hiervoor gelden.  Niet de behandeling van alle klachten en problemen wordt vergoed en daar moeten zowel verwijzers als behandelaren zich aan houden.  Lees hier meer erover. Ook zijn er regels wat de verwijsbrief betreft. Meer hierover leest u hier. Behandeling van jongeren onder de 18 door een behandelaar van Ymotion wordt níet vergoed!


Contract met de zorgverzekeraar?

De vergoeding is verder  afhankelijk van of Ymotion met uw verzekeraar een contract heeft gesloten.  Ymotion heeft met verschillende verzekeraars   voor behandelingen binnen de Basis GGZ een contract gesloten.  Deze vindt u hier. Heeft u een budgetpolis, dan is er soms slechts een beperkt aantal zorgverleners gecontracteerd en valt Ymotion hier niet onder. U kunt dit het best bij uw verzekeraar navragen. Voor de Specialistische GGZ heeft Ymotion geen contracten gesloten.

Ook als er geen contract is met uw verzekeraar, dan is (soms gedeeltelijke) vergoede behandeling binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ mogelijk.

Gaat het om een behandeling in de Basis GGZ? Dan zijn er twee mogelijkheden.

1. Behandeling is soms mogelijk via 1Np.  Dit is een landelijke organisatie in de GGZ die contracten heeft met alle zorgverzekeraars.  De behandeling vindt dan gewoon plaats op de locatie van Ymotion, dus in Bruchterveld. De behandeling wordt dan gegeven door Jonette Vochteloo of een andere collega die is aangesloten bij 1Np en op locatie Bruchterveld werkt. Die mogelijkheid kan echter alleen worden gebruikt als er geen aanmeldstop is voor hulp via 1Np!

2. U krijgt zelf de rekening die u vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw zorgpolis. U kunt dit zelf van tevoren navragen bij uw verzekeraar. Uitzondering hierop zijn verzekerden van CZ, Delta Loyd en Ohra. Ymotion heeft geen toestemming om aan hun verzekerden ongecontracteerde zorg te verlenen, vanwege aansluiting bij 1Np.

Gaat het om zorg binnen de Specialistische GGZ?  Behandeling is dan  mogelijk via 1Np, tenzij er een aanmeldstop is.  Dit is een landelijke organisatie in de GGZ die contracten heeft met alle zorgverzekeraars. De behandeling vindt dan gewoon plaats op de locatie van Ymotion, dus in Bruchterveld. De behandeling wordt dan gegeven door Jonette Vochteloo of een andere collega die is aangesloten bij 1Np en op locatie Bruchterveld werkt.

Tijdens de telefonische aanmelding zal worden besproken welke mogelijkheden er voor u zijn.