Tarieven

De tarieven in de GGZ verschillen per ziektekostenverzekeraar en worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. U krijgt van de zorgverzekeraar alleen een rekening van het (voor dat jaar resterende) verplichte eigen risico. In 2019 is dat 385 euro.

In de Basis GGZ wordt niet per gesprek gedeclareerd maar worden er zogenaamde pakketten gedeclareerd.  Van tevoren wordt met u afgesproken om welk pakket het gaat. Elk pakket heeft een maximum aantal minuten dat kan worden besteed aan de behandeling tegen een maximum tarief, vastgesteld door de NZA. Bij die minuten horen niet alleen de gesprekken zelf maar ook de tijd die nodig is voor bijvoorbeeld tussendoor bellen, het schrijven van verslagen en brieven en het overleggen met bijvoorbeeld de huisarts. Let op: als de behandeling binnen de Basis GGZ minder minuten kost dan het maximum aantal minuten van het afgesproken pakket – bijvoorbeeld omdat u heel snel opknapt of omdat u zelf besluit niet verder te gaan met de gesprekken – moet toch het hele pakket in rekening worden gebracht, Dat klinkt niet erg eerlijk, maar dat zijn de regels waaraan hulpverleners zich moeten houden.

Ook in de Specialistische GGZ wordt niet per gesprek gedeclareerd maar is er sprake van verschillende tarieven voor verschillende pakketten, zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties. U merkt hier als cliënt verder niets van en krijgt alleen te maken met het verplichte eigen risico..

Het tarief van gesprekken die niet worden vergoed, is 85 euro

Kijk hier voor in de praktijk geldende betalingsvoorwaarden.