Eigen risico

Houdt u rekening met het verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico houdt in dat u elk jaar eerst een bedrag zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico € 385 per persoon. Dit betekent dat u elk jaar maximaal € 385 zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit, zoals medicijnen of therapie (tandarts t/m 18 jaar, huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg uitgezonderd). Deze kosten betaalt u aan uw zorgverzekeraar. U krijgt hiervoor pas de rekening als de behandeling is afgesloten.

Let op: als de behandeling binnen de Basis GGZ minder minuten kost dan het maximum aantal minuten van het afgesproken pakket – bijvoorbeeld omdat u heel snel opknapt of omdat u zelf besluit niet verder te gaan met de gesprekken – moet toch het hele pakket in rekening worden gebracht, en dus betaalt u ook het volledige eigen risico.