Wie doet wat

De aanmeldingen komen altijd binnen bij Jonette Vochteloo. Zij zoekt  in een kort telefonisch gesprek samen met de cliënt uit of zij zelf de behandeling gaat uitvoeren of dat de behandeling  – al dan niet in samenwerking – zal worden uitgevoerd door een van de collega’s.  Dat hangt af van de aard van het probleem en wie hier het best in thuis is, en natuurlijk de wachttijd en eigen wensen.

Voordat de behandeling begint, vinden er één of twee intakegesprekken plaats om uit te zoeken wat de klachten en problemen zijn, waardoor ze zijn ontstaan en wat de beste manier kan zijn om ze aan te pakken. Ook zal u worden gevraagd via internet een vragenlijst in te vullen.  Dat is een klachtenlijst die beeld geeft van hoe u op dit moment in uw vel zit. De klachten, hoe ze zijn ontstaan en wat de aanpak is, wordt kort beschreven in het zogenaamde behandelplan. Dit krijgt u in het eerstvolgende gesprek te lezen. Als u het ermee eens bent, kan de behandeling beginnen.  Als uit de intake blijkt dat uw klachten beter elders behandeld kunnen worden, zal met u en in overleg met de huisarts worden gekeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Aan het einde van de behandeling wordt de vragenlijst opnieuw afgenomen om te kijken hoe het op dat moment met u gaat. Natuurlijk wordt dat ook in het eindgesprek besproken, voordat de behandeling wordt afgesloten.