Even voorstellen

Jonette Vochteloo (1968) is GZ-psycholoog. Aan de Universiteit van Amsterdam volgde zij de studie psychologie. In 1992 studeerde ze af. Tussen 1996 en 2001 deed ze ervaring op in de begeleiding van mensen met obesitas (ernstig overgewicht). Ook werkte ze als journalist bij diverse vrouwenbladen. In 2001 maakte zij de keuze om fulltime als psycholoog aan de slag te gaan, namelijk in een grote instelling voor de geestelijke gezondheidzorg (Parnassia). Hier deed ze de diagnostiek en behandeling van mensen met uiteenlopende psychische problemen, zoals mensen met depressieve klachten, angsten, eetstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten en problemen door een negatief zelfbeeld. In deze periode rondde zij ook de postdoctoraal opleiding tot GZ-psycholoog af. In 2004 startte ze Ymotion Psychologenpraktijk in Vogelenzang, en sindsdien werkt ze met veel plezier als psycholoog én journalist.

Zie hier voor extra info over expertises, belangrijke registraties,  inschrijvingen en lidmaatschappen.


Greetje Ravenhorst (1973) is psycholoog en verpleegkundige. In 1995 heeft ze in Zwolle de HBO-V afgerond en in datzelfde jaar is ze begonnen met de studie psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Tot 2016 heeft ze beide beroepen waar haar hart ligt, uitgeoefend.  Hierna heeft ze besloten om zich volledig te richten op het ontwikkelen van aanvullende expertises in haar werk als psycholoog. Ze werkt op locatie van Ymotion én bij Inter-Psy Vechtdal Kliniek in Hardenberg. In haar werk komt haar medische kennis en ervaring nog steeds goed van pas.

Zie hier voor extra info over expertises, belangrijke registraties,  inschrijvingen en lidmaatschappen.


Gertie Botter (1964) behaalde haar diploma aan de HBOV in Hengelo. Daarna vertrok ze voor een paar jaar naar het buitenland om ervaring op te doen in een algemeen ziekenhuis. Na haar terugkeer in Nederland ging ze in Raalte werken, toen nog St. Franciscushof. In 1999 startte ze in Utrecht met de opleiding tot Verpleegkundig Specialist in de GGZ. Tijdens deze opleiding werkte ze bij Adhesie, ambulante GGZ, in Almelo. Daarna heeft ze een aantal jaar gewerkt als teamleider, maar haar hart ligt bij het uitvoerende werk, en sinds vier jaar werkt ze volledig als Verpleegkundig Specialist,  bij Dimence in Hardenberg.

Zie hier voor extra info over expertises, belangrijke registraties,  inschrijvingen en lidmaatschappen.