Even voorstellen

Jonette Vochteloo (1968) is GZ-psycholoog. Aan de Universiteit van Amsterdam volgde zij de studie psychologie. In 1992 studeerde ze af. Tussen 1996 en 2001 deed ze ervaring op in de begeleiding van mensen met obesitas (ernstig overgewicht). Ook werkte ze als journalist bij diverse vrouwenbladen. In 2001 maakte zij de keuze om fulltime als psycholoog aan de slag te gaan, namelijk in een grote instelling voor de geestelijke gezondheidzorg (Parnassia). Hier deed ze de diagnostiek en behandeling van mensen met uiteenlopende psychische problemen, zoals mensen met depressieve klachten, angsten, eetstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten en problemen door een negatief zelfbeeld. In deze periode rondde zij ook de postdoctoraal opleiding tot GZ-psycholoog af. In 2004 startte ze Ymotion Psychologenpraktijk in Vogelenzang, en sindsdien werkt ze met veel plezier als psycholoog én journalist.

Zie hier voor extra info over expertises, belangrijke registraties,  inschrijvingen en lidmaatschappen.


Greetje Ravenhorst (1973) is psycholoog en verpleegkundige. In 1995 heeft ze in Zwolle de HBO-V afgerond en in datzelfde jaar is ze begonnen met de studie psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Tot 2016 heeft ze beide beroepen waar haar hart ligt, uitgeoefend.  Hierna heeft ze besloten om zich volledig te richten op het ontwikkelen van aanvullende expertises in haar werk als psycholoog. Ze werkt op locatie van Ymotion én bij Inter-Psy Vechtdal Kliniek in Hardenberg. In haar werk komt haar medische kennis en ervaring nog steeds goed van pas.

Zie hier voor extra info over expertises, belangrijke registraties,  inschrijvingen en lidmaatschappen.


Gertie Botter (1964) behaalde haar diploma aan de HBOV in Hengelo. Daarna vertrok ze voor een paar jaar naar het buitenland om ervaring op te doen in een algemeen ziekenhuis. Na haar terugkeer in Nederland ging ze in Raalte werken, toen nog St. Franciscushof. In 1999 startte ze in Utrecht met de opleiding tot Verpleegkundig Specialist in de GGZ. Tijdens deze opleiding werkte ze bij Adhesie, ambulante GGZ, in Almelo. Daarna heeft ze een aantal jaar gewerkt als teamleider, maar haar hart ligt bij het uitvoerende werk, en sinds vier jaar werkt ze volledig als Verpleegkundig Specialist,  bij Dimence in Hardenberg.

Zie hier voor extra info over expertises, belangrijke registraties,  inschrijvingen en lidmaatschappen.

 


 

Tjitske Hofma (1948) is van oorsprong maatschappelijk werkende. Vanaf 1994 heeft ze bij de Stichting Mee in Ommen en omgeving gewerkt, vanaf 1996 in de omgeving van Hellevoetsluis als ouderbegeleider in een medisch orthopedagogisch centrum en vanaf 2000 tot 2010 in Rotterdam en omgeving bij de therapeutische afdeling van de sector pleegzorg. In 2005 heeft ze zich aangesloten bij de Stichting 1nP en heeft ze samen gewerkt met diverse collega’s. Sinds 2017 is ze aangesloten bij collega’s van 1nP in Hardenberg. Na haar HBO-MW opleiding is zij zich gaan specialiseren in de Contextuele Hulpverlening. Dit is een stroming binnen de gezinstherapie die zich vooral richt op de problemen die zich voordoen in met name ouder- (volwassen) kind relaties. Deze problemen kunnen heel breed zijn en tot uiting komen in diverse klachten, zoals depressies, burn-out, onverwerkte rouw, angstklachten, partner-relatie & gezinsproblemen. Aanvullend heeft zij zich verdiept in EFT (emotionally focused therapy), gericht op onderliggende emoties bij mensen. Met elementen uit deze therapie heeft zij met name in partnerrelatieproblemen de nodige ervaring opgedaan.

Zie hier voor extra info over expertises, belangrijke registraties,  inschrijvingen en lidmaatschappen.