Relatiegesprekken

Als u in contact met uw partner tegen problemen aanloopt en gesprekken hierover leiden niet tot verbetering, dan is relatietherapie een mogelijkheid.

De hulpverlener helpt eerst om duidelijk te krijgen waar het probleem zit. Waardoor is het ontstaan of nu zichtbaar geworden? Waardoor lukt het niet om er samen in gesprek uit te komen? Wordt er wel genoeg gepraat? Of is het moeilijk om echt naar elkaar te luisteren en elkaars standpunt te begrijpen?  Lukt het niet om te ‘onderhandelen’ als beiden iets anders willen? Is er iets naars gebeurd waardoor het vertrouwen beschaamd is? Wordt er minder tijd dan anders met elkaar door gebracht? Is er iets veranderd in het gevoel van verbondenheid? De hulpverlener zal hierin vooral bezig zijn met de patronen die er zijn ontstaan, waardoor er geen oplossing komt.  U en uw partner zullen vervolgens in de gesprekken zelf maar ook door oefeningen tussentijds proberen die patronen te doorbreken.