pakketten

In de Basis GGZ Er zijn drie pakketten mogelijk, namelijk: psychologische hulp kort (294 minuten, maximum tarief € 472,65), psychologische hulp middel (495 minuten, maximum tarief € 805,34) en psychologische hulp intensief (750 minuten, maximum tarief € 1.165,48). Als het niet tot een behandeling komt, is het tarief € 192,92. In contracten met de verschillende zorgverzekeraars is vastgelegd welk percentage van deze maximum bedragen gedeclareerd mag worden. Mocht u precies willen weten welke bedragen dit bij uw verzekeraar zijn, dan kunt u de lijst verkrijgen bij de behandelaar.